výkresová dokumentácia

Na základe vašich požiadaviek spracujeme prezentačnú, výrobnú, alebo montážnu výkresovú dokumentáciu.

Máme niekoľkoročné skúsenosti s projekciou atypických nábytkových prvkov a interiérových zostáv.

Podieľame sa na projekciách od jednoduchých solitérov po komplikované zostavy súkromných jácht a rezidencií.
Taktiež do nášho portfólia patrí dokumentácia pre kamenársku výrobu.